Upprop för att investera i Östernärke

Vill du vara med och satsa pengar för att utveckla din hembygd? Så lyder en fråga som skickats ut till Samverkarnas medlemmar.

Bakgrunden är att Samverkarna i flera omgångar under årens lopp har tittat närmare på olika utvecklings- och investeringlösningar och diskuterat vad man kan göra, men tiden har helt enkelt inte varit mogen då. Är tiden kanske mogen idag?

Projektet Förnya Odensbacken, som Odensbackens vägförening driver just nu, har bidragit till att folk börjat fundera på vad man kan göra själv för att få saker och ting att hända.

Det finns idag engagerade människor på olika håll i Östernärke som kan tänka sig att satsa pengar i olika sorters projekt. Kanske är tiden nu inne för att ta ett steg framåt och starta något slags gemensamt utvecklingsbolag även i Östernärke?

Samverkarna vill med sitt utrop hitta de som vill vara med och förutsättningslöst diskutera olika möjligheter och lösningar för att finansiera olika projekt.

I dagsläget finns det redan några idéer att ta en diskussion om. När det blivit några stycken kallar Samverkarna till ett möte för att diskutera om och hur man ska gå vidare.

Så, om man är intresserad av att satsa pengar på Odensbacken/Östernärke, då är det dig de söker!