Välkommen till dialogmöte med Landsbygdsnämnden!

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd bjuder in alla boende och verksamma i Östernärke till medborgardialog. Dialogen är ett samarrangemang tillsammans med Samverkarna i Östernärke som också medverkar under kvällen.

Temat för kvällen är företagande i största allmänhet och besöksnäring i synnerhet.

• Vad kan man göra för att utveckla besöksnäringen med anknytning till Hjälmaren? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?
PA Gerdevåg medverkar under kvällen för att prata om en förstudie om skärgårdsturism i Hjälmaren, som han arbetar med på uppdrag av Örebrokompaniet.

• Vilken betydelse har kollektivtrafiken i Östernärke?
En representant från Länstrafiken medverkar under kvällen för att svara på frågor kring kommunikationer.
Ert deltagande är viktigt för att vi ska få en bild av vilka frågor ni tycker vi ska arbeta med, detta för att ytterligare stärka näringslivet i Östernärke!

Varmt välkomna!
Vi bjuder på fika.

Anmäl ditt deltagande på landsbygdsenheten@orebro.se senast 23 april.
Vid för få anmälda deltagare ställs dialogen in.

Plats & tid:
ONSDAG 25 april KL 18-20.
Tegelhuset, Örebrovägen 11, Odensbacken.