Websidan färdig!

Ja, helt färdig kanske en websida aldrig blir. Nu är Samverkarnas nya webplats i alla fall såpass färdig att den kan testas och utvärderas av medlemmar och andra.

Alla medlemmar som har angivit en fungerande e-postadress kommer få ett mail med instruktioner för att logga in och börja använda sidans funktioner. (Övriga medlemmar kontaktas på andra sätt.)

Bland funktionerna kan nämnas:

    Medlemsförteckning, där medlemmar själva kan presentera sin verksamhet i en egen medlemsprofil.
    På Gång i Östernärke, en kalender för att informera om kommande aktiviteter.
    Medlemsnyheter, en sida där medlemmar kan informera om allt möjligt.
    Handla lokalt, ett lokalt branschregister för att underlätta sökandet av en lokal leverantör.

Sist men inte minst kan vem som helst, både medlemmar och icke-medlemmar, dessutom prenumereraSamverkarnas Nyhetsbrev med mailuskick innehållande aviseringar om nyhetsuppdateringar, kalenderposter och medlemsnyheter.